UKI STERILIZATOR

UV sterilizator za brzu dezinfekciju

sterilizator je jednostavan za upotrebu;

alat sa kojim radimo položimo u sterilizator i spustimo poklopac

sterilizator upalimo na prekidaču, kada svjetlo postane ljubičasto počinje dezinfekcija

vrijeme trajanja dezinfekicje je između pola sata i četrdeset pet minuta

nakon toga dovoljno je da dignemo poklopac sterilizatora i UV lampa će se ugasiti

nakon toga moramo ugastiti sterilizator na prekidaču

sterilizator može biti u tri boje; bijela, ljubičasta i siva