Pranje ruku je najvažnija pojedinačna mjera u prevenciji infekcija. Pod pojmom pranja ruku se definira više radnji u svrhu odstranjenja nečistoća i mikroorganizama – uzročnika bolesti. Poslodavci su dužni da osiguraju dostupnost tople tekuće vode i sapuna, te papirnatih ubrusa za jednokratnu upotrebu. Na mjestima za pranje ruku trebaju biti postavljena uputstva za pravilan postupak pranja. Takođe, sredstava za dezinfekciju ruku trebaju biti postavljena u radnom okruženju na vidljivim mjestima, posebno na javnim mjestima gdje ljudi imaju manje mogućnosti da redovno peru ruke (uključujući i redovno dopunjavanje ovih sredstava).

Preporučuje se čišćenje i vlažno pranje, a potom dezinfekcija radnih prostorija, bez prisustva ljudi. Čišćenje toplom vodom i deterdžentima za domaćinstvo i  upotreba uobičajenih dezinfekcijskih sredstava su dovoljni za čišćenje.

Prostorije i površine koje se očiste i dezinficiraju, mogu se ponovo koristiti pola sata  nakon dezinfekcije (uz obavezno provjetravanje).

Površine koje se često dodiruju su površine stolova, oprema koja se koristi pri radu, tastature, miš, olovke, telefoni, kablovi, pisaći pribor, šteke i ručice na prozorima, površine stolova u kuhinjama, alati, pribor, prekidači za svjetlo, tipke u liftovima itd.  Čišćenje i dezinfekcija ovih površina efikasno je sa sredstvima na bazi klora koja se koriste u domaćinstvu i u kojima je koncentracija aktivnog klora 0,5%, kao i alkoholna sredstva sa najmanje 70% alkohola.

Uređaji za dezinfekciju (5)