Novosti

Dezinfekcijska sredstva u SX Salonu Exclusive

Obzirom na aktualnu potrebu i obvezu opskrbe frizerskih salona dezinfekcijskim sredstvima SX Salone Exclusive je u svoju ponudu uvrstio visoko učinkovita dezinfekcijska sredstva kao i uređaje za automatsku dezinfekcije ruku odnosno manulane dispenzere dezinficijensa.

Dezinfekcijaska sredstva